Ahe Nila Saila Lyrics – Odia devotional Song-Jagannath Bhajan

Ahe Nila Saila Lyrics – English, Ahe Nila Saila Lyrics – Odia devotional Song-Jagannath Bhajan. Ahe Nila Saila is a well-known Jagannath Bhajan in Odisha. Bhakta Salabega is the author.

Ahe Nila Saila Lyrics – English

Ahe Nila Saila Lyrics In English
Ahe Nila saila Prabala mata barana
Mo arata nalini banaku kala dalana ।

Gajaraja Chinta kala thai ghora jalena ,
chakra pesi nakra nasi uddharila apana ।

Ghora bane mruguni padithila kasana ,
Kede bada bippati ru kariacha tarana ।

Kuru sabha tale suni Draupadi ra janana ,
Koti vastra dei hele lajya kala barana ।

Ravana ra bhai bibhisana gala sarana ,
Sarana sambhali tanku lanke kala rajan ।

Prahalada pita se je bada dusta daruna ,
Stambha ru bahari taku bidarila takhyana ।

Kahe salabega hina jadi re mu jabana ,
Sriranha Charana tale karuachi Janana ।

Ahe Nila Saila Lyrics – Odia

Ahe Nila Saila Lyrics
Ahe Nila Saila Lyrics odia

Leave a Comment